PRISER

Kontingent og avgifter
 
Medlemskontingent for 2023 er:
kr. 265,- for aktivt enkeltmedlem til og med 16 år, passive og tillitsvalgte
kr. 470,- for aktivt enkeltmedlem fra og med 17 år
kr. 800,- for familiemedlemskap

Aktivitetsavgiften for 2023 er:
Kr. 1450,- pr. år/vinter- eller sommersesong for utøvere til og med 9 år (født i 2012 og senere).
Kr. 2900,- pr. år/vinter- eller sommersesong utøvere fra 10-14 år (født i 2007-2011).
Kr. 3400,- pr. år/vinter- eller sommersesong utøvere 15 år og eldre (født i 2006 og tidligere).
 
Søskenmoderasjon opprettholdes
Full avgift for nr. 1
30 % moderasjon for nr. 2
50 % moderasjon for nr. 3 og øvrige.
Det er eldste søsken som betraktes som nr. 1, nest eldste som nr. 2 osv. 
 

Krav om aktivitetsavgift sendes ut to ganger i året.
De som fortsatt ikke er medlem tar kontakt med kasserer i gruppa, Ola Brændjord, ola@braendjord.no eller administrativ leder Bodil Anthi Svinø, bodilasvino@gmail.com

© Ull/Kisa IL - Friidrett, Postboks 333, 2051 Jessheim, Vipps 65815